dàn đề 36 số bất bại – 8 loại dàn đề 36 số đặc biệt

Dàn đề 36 số bất bại là một trong những dàn đề kinh điển của bộ môn lô đề học. Do đánh dàn đề 36 con số nên tỉ lệ trúng là 36% khoảng 1/3 nên thường bạn nuôi khung 3 ngày là hợp lý. Cũng có đôi khi sau 3 ngày chưa về thì bạn đánh thành nuôi khung 5 ngày. Nhưng nếu 5 ngày chưa về thì đừng cam quá, hãy bình tĩnh và chọn một dàn đề khác phù hợp để chơi, trành tình trạng bị say bạc. Đặc biệt cũng bởi vì dễ đánh, tỷ lệ trúng cao nên còn có tên gọi khác như dàn đề 36 số bất bại.

Nhiều người mới mới chơi nên chưa biết dàn đề 36 số gồm những con nào? Dàn đề 36 số đánh như thế nào? Có hiệu quả không? Cách vào tiền dàn đề 36 số như thế nào? Dưới đây thì Nhacai21 thống kê cho bạn một số dàn đề 36 số nuôi khung trong 3 đến 5 ngày. Chọn dàn đề nào thì tùy thuộc vào cách kết đề, giấc mơ, ai đó mách nước cho bạn.

Dàn đề 36 số thông thường thì gồm có : Dàn đề 36 số cổ điển,  2 dàn đề chạm,
Dàn đề 36 số đặc biệt thì gồm có: Dàn đề 4 đầu bỏ kép, dàn đề 4 đuôi bỏ kép

Dàn đề 36 số cổ điển

Dàn đề 36 số cổ điển này là dàn đề được rất nhiều người chơi. Được rất nhiều người biết đến cũng bởi vì tính dễ hiểu của nó. Ví dụ dàn đề từ 0 đến 5 : là bao gồm các con số đề được tạo bởi những số: 0, 1, 2, 3, 4, 5 . Dễ hiểu hơn là khi bạn đánh dàn đề từ 0 đến 5, thì kết quả đề đầu và đít đều là các con số 0, 1, 2, 3, 4, 5 là đã trúng rồi. Tương tự cho những dàn đề còn lại.

Dàn đề từ 0 đến 5
00, 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25
30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55

Dàn đề từ 1 đến 6
11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36
41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66

Dàn đề từ 2 đến 7
22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 46, 47
52, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 77

Dàn đề từ 3 đến 8
33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 58
63, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 84, 85, 86, 87, 88

Dàn đề từ 4 đến 9
44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69
74, 75, 76, 77, 78, 79, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99

Cách đánh đề dễ trúng

Dàn đề 36 số – 2 dàn đề chạm

Dàn đề 36 số – 2 dàn đề chạm là 1 giản đề đơn giản. Nó bao gồm 2 dàn đề chạm kết hợp lại để tạo thành 1 dàn đề 36 con số. Cách đánh này cũng rất được mọi người sử dụng. Ví dụ như tôi mơ con 01, Thì ngoài đánh bạch thủ con 01 thì sẽ đánh thêm dàn chạm 0 – 1 nữa để tăng tỷ lệ trúng hơn ( tỷ lệ trúng 36% là khoảng 1/3 ). Bên dưới là ví dụ 1 số dàn đề tiêu biểu, bạn có thể kết hợp các dàn chạm khác nhau để tạo thành dàn đề 36 số của mình.

Dàn chạm 0 – 1
00, 10, 01, 20, 02, 30, 03, 40, 04, 50, 05, 60, 06, 70, 07, 80, 08, 90
09, 11, 21, 12, 31, 13, 41, 14, 51, 15, 61, 16, 71, 17, 81, 18, 91, 19

Dàn chạm 2 – 3
02, 20, 12, 21, 22, 32, 23, 42, 24, 52, 25, 62, 26, 72, 27, 82, 28, 92
29, 03, 30, 13, 31, 33, 43, 34, 53, 35, 63, 36, 73, 37, 83, 38, 93, 39

Dàn chạm 4 – 5
04, 40, 14, 41, 24, 42, 34, 43, 44, 54, 45, 64, 46, 74, 47, 84, 48, 94
49, 05, 50, 15, 51, 25, 52, 35, 53, 55, 65, 56, 75, 57, 85, 58, 95, 59

Dàn chạm 6 – 7
06, 60, 16, 61, 26, 62, 36, 63, 46, 64, 56, 65, 66, 76, 67, 86, 68, 96
69, 07, 70, 17, 71, 27, 72, 37, 73, 47, 74, 57, 75, 77, 87, 78, 97, 79

Dàn chạm 8 – 9
08, 80, 18, 81, 28, 82, 38, 83, 48, 84, 58, 85, 68, 86, 78, 87, 88, 98
89, 09, 90, 19, 91, 29, 92, 39, 93, 49, 94, 59, 95, 69, 96, 79, 97, 99

Dàn đề 36 số – 4 đầu bỏ kép

Dàn đề 4 đầu bỏ kép là dàn đề đặc biệt. Dàn đề này bao gồm 4 đầu là 40 số, và bỏ các số kép đi là trừ 4 số, ta được 1 dàn đề gồm 36 con số ( mọi người hay quan niệm số kép khó về nên bỏ). Với dàn đề này thì chỉ nên nuôi ngắn hạn khung 3 ngày là tối đa. Dàn đề đặc biệt gồm các con số mang nhiều ý nghĩa, đã được nghiên cứu và được mọi người đặt cho các tên gọi:

Đầu 0-1-2-3 bỏ kép ( Khởi đầu mãi tài)
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39

Đầu 3-4-5-6 bỏ kép ( Bạn bè nể sợ )
30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49
50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69

Đầu 6-7-8-9 bỏ kép ( San bằng tất cả )
60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98

Đầu 3-6-8-9 bỏ kép ( Tài Lộc Phát Đạt )
30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98

Dàn đề 36 số – 4 đuôi bỏ kép

Dàn đề 4 đuôi bỏ kép là dàn đề tương tự như 4 đầu bỏ kép. Dàn đề bao gồm 4 đuôi là 40 số, và bỏ các số kép đi là trừ 4 số, ta được 1 dàn đề gồm 36 con số.

Đuôi 0-1-2-3 bỏ kép ( Khởi đầu mãi tài)
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 01, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91
02, 12, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, 03, 13, 23, 43, 53, 63, 73, 83, 93

Đuôi 3-4-5-6 bỏ kép ( Bạn bè nể sợ )
03, 13, 23, 43, 53, 63, 73, 83, 93, 04, 14, 24, 34, 54, 64, 74, 84, 94
05, 15, 25, 35, 45, 65, 75, 85, 95, 06, 16, 26, 36, 46, 56, 76, 86, 96

Đuôi 6-7-8-9 bỏ kép ( San bằng tất cả )
06, 16, 26, 36, 46, 56, 76, 86, 96, 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 87, 97
08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 98, 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89

Đuôi 3-6-8-9 bỏ kép ( Tài Lộc Phát Đạt )
03, 13, 23, 43, 53, 63, 73, 83, 93, 06, 16, 26, 36, 46, 56, 76, 86, 96
08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 98, 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89

Chúc các bạn tìm được dàn đề phù hợp của mình và có 1 ngày thật nhiều may mắn.

soi cầu miền bắc super vip soi cầu dàn lô 8 con siêu chuẩn – soi cầu – soi cầu lô mb

soi cầu bạch thủ lô mb siêu víp soi cầu lô 2 nháy mb siêu víp hôm nay soi cầu song thủ lô mb siêu víp soi cầu bạch thủ lô kép mb siêu víp song thủ lô kép mb hôm nay soi cầu bạch thủ đề mb siêu víp soi cầu song thủ đề mb siêu víp soi cầu dàn đề 4 số mb siêu víp soi cầu dàn đề 6 số mb siêu víp soi cầu dàn đề 8 số mb siêu víp soi cầu dàn đề 10 số mb siêu víp soi cầu dàn lô 4 số mb siêu víp soi cầu dàn lô 6 số mb siêu víp

soi cầu miền bắc vip

soi cầu dàn lô 8 số mb siêu víp soi cầu dàn lô xiên 2 mb siêu víp soi cầu dàn lô xiên 3 mb siêu víp soi cầu dàn lô xiên 4 mb siêu víp soi cầu 3 càng mb siêu víp soi cầu dàn 3 càng 2 số mb siêu víp soi cầu dàn lô 10 số mb siêu víp soi cầu đề đầu đuôi mb siêu víp

soi cầu miền nam vip

 soi cầu xỉu chủ mn siêu víp soi cầu giải đặc biệt mn siêu víp soi cầu giải 8 mn siêu víp soi cầu bao lô mn siêu víp soi cầu cặp xỉu chủ mn siêu víp soi cầu song thủ lô mn siêu víp soi cầu đầu đuôi giải 8 mn siêu víp soi cầu đầu đuôi đặc biệt mn siêu víp soi cầu lô 3 số mn siêu víp

soi cầu miền trung vip

soi cầu xỉu chủ mt siêu víp soi cầu giải đặc biệt mt siêu víp soi cầu giải 8 mt siêu víp soi cầu bao lô mt siêu víp soi cầu cặp xỉu chủ mt siêu víp soi cầu song thủ lô mt siêu víp soi cầu đầu đuôi giải 8 mt siêu víp soi cầu đầu đuôi đặc biệt mt siêu víp soi cầu lô 3 số mt siêu víp